OMSK/LOTTE VAN DEN BERG /

NL/ENG

Gesprek zonder woorden / Conversation without words

NL
Het Gesprek zonder woorden is gebaseerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Inuit, waarbij stamhoofden urenlang samen zitten, elkaar aankijken en niets zeggen. Als inspiratie voor dit gesprek diende ook de performance The Artist is Present van Marina Abramovich, waarbij bezoekers één voor één plaatsnemen tegenover Abramovich en waarbij de toeschouwer en Abramovich elkaar gedurende enige tijd aankijken. De intensiteit die ontstaat wanneer je wel naar elkaar kijkt, maar niets zegt, is enorm. Dit gesprek laat ons zien en ervaren wat de basis is van menselijk contact en brengt groepen op een hele directe manier samen.

Het Gesprek zonder woorden is onderdeel van Building Conversation. Meer informatie vind je via www.buildingconversation.nl.

EN
The Conversation without words is inspired by the annual gathering of the Inuits, where chieftains sit together for hours at a time, looking at each other without saying a word. Another inspiration for this conversation is Maria Abramovich’s performance The Artist is Present, in which the visitors sit across from Abramovich, one by one, with the visitor and Abramovich looking at each other for a certain length of time. The intensity that arises when you look at each other without saying anything is enormous. This conversation lets us see and experience what human contact is based on and brings groups together in a very direct way.

The Conversation without words is part of Building Conversation. More information you'll find on www.buildingconversation.nl.

 

tekst/foto/video